Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4

[Update] Beberapa Akta, Peraturan, Warta, & Ordinan Berkaitan Pekerjaan di Malaysia

Post a Comment
Beberapa Akta, Peraturan, Warta, & Ordinan Berkaitan Pekerjaan di Malaysia | Di bawah admin kumpulkan beberapa akta dan ordinan yang dikuatkuasakan berkaitan dengan penggajian pekerjaan di Malaysia. Kementerian dan Jabatan yang menguatkuasakan undang-undang di bawah ini adalah berlainan. Oleh hal demikian, anda dinasihatkan untuk membaca terlebih dahulu akta atau undang-undang buruh di bawah.  Sila klik pada nama akta atau ordinan untuk membaca.

Beberapa Akta & Ordinan Berkaitan Pekerjaan di Malaysia

Akta Kerja 1955 [Akta 265]

Ordinan Buruh Sarawak Cap.76

Ordinan Buruh Sabah Cap.67

Akta Perhubungan Perusahaan 1967 [Akta 177]

Akta Kesatuan Sekerja 1959 [Akta 262] & Peraturan KS 1959

Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 [Akta 220]

Akta Hari Kelepasan 1951 [Akta 396]

Akta Pampasan Pekerja 1952 [Akta 273]

Akta Maklumat Pekerjaan 1953 [Akta 159]

Akta Kanak-kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966 [Akta 350]

Akta (Akta Sekatan) Kerja 1968 [Akta 353]

Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 [Akta 246]

Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 [Akta 446]

Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 [Akta 612]

Akta Anti Memperdagangan Orang & Anti Penyeludupan Migran 2007 [Akta 670]

Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 [Akta 732]

Akta Umur Persaraan Minimum 2012 [Akta 753]

Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 [Akta 452]

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 [Akta 4]

Peraturan-peraturan Kerja (Pekerja Separa Masa) 2010


Setakat ini dahulu akta-akta dan ordinan yang ada, jika ada perubahan atau penambahan, admin akan tambah dari masa ke semasa. Semoga perkongsian admin ini bermanfaat untuk anda. Terima kasih semua.

Related Posts

Post a Comment