Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4

Alamat, No. Telefon Jabatan Perhubungan Perusahaan Seluruh Malaysia

Post a Comment
Alamat, No. Telefon Jabatan Perhubungan Perusahaan Seluruh Malaysia | Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia (JPP) ditubuhkan bertujuan untuk memupuk serta memelihara perhubungan yang positif dan harmoni di antara majikan dan pekerja serta kesatuan-kesatuan sekerja mereka bagi mewujudkan suasana Perhubungan Perusahaan yang aman dan tenteram dalam negara.

Alamat, No. Telefon Jabatan Perhubungan Perusahaan Seluruh Malaysia


Fungsi Jabatan:

Memantau perkembangan dan arah aliran (trends) perhubungan perusahaan di dalam negara untuk membantu kerajaan mengkaji Dasar Perhubungan Perusahaan Negara khasnya dan Dasar Buruh Negara amnya dari semasa ke semasa;

Menyelaras perhubungan di antara pertubuhan-pertubuhan pekerja untuk memupuk dan memelihara perhubungan kerjasama tiga pihak iaitu di antara kerajaan, majikan dan pekerja dalam bidang perhubungan perusahaan;

Menggalakkan dan membantu perjalanan perundingan kolektif dan joint consultation di tempat-tempat pekerjaan untuk mendorong amalan konsep self governance in industry dan konsep musyawarah;

Menyediakan khidmat nasihat kepada majikan, pekerja, pertubuhan majikan dan pertubuhan pekerja untuk amalan perhubungan perusahaan yang baik dan sihat;

Menyediakan khidmat rundingan damai (conciliation service) untuk mencegah dan menyelesaikan pertikaian dan tindakan perusahaan;

Mendamaikan pertikaian yang berbangkit dari representasi pekerja untuk dipulihkan dalam pekerjaan asal mereka;

Mengendali tuntutan pengiktirafan oleh kesatuan-kesatuan sekerja ;

Membantu pekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit dari tindakan tidak adil oleh majikan mereka.

Visi
Mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni dan kondusif dalam negara

Misi
Menggalak dan mengekalkan perhubungan yang harmoni dan kondusif di antara majikan, pekerja dan kesatuan sekerja mereka untuk kemjuan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.


          Ibu Pejabat          

Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia
Kementerian Sumber Manusia, Aras 9,
Blok D4, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62530, PUTRAJAYA
Phone: (603) 8886 5460
Emel: jppm@mohr.gov.my


         WP Kuala Lumpur          

Pejabat Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Jabatan Perhubungan Perusahaan Kuala Lumpur
Tingkat 8, Menara PERKESO, 281, Jalan Ampang, 50536 Kuala Lumpur
Phone: 03 4257 9911
Email: jppmwil@mohr.gov.my


         Negeri Selangor          

Pejabat Cawangan Selangor
Jabatan Perhubungan Perusahaan Selangor
Menara Bank Rakyat Shah Alam, Tingkat Bawah & Mezzanine, No. 1, Jalan Indah 14/8, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Phone: 03-5650 1600
Email: jppmsel@mohr.gov.my


          Negeri Melaka          

Pejabat Cawangan Melaka
Jabatan Perhubungan Perusahaan Melaka
Tingkat 3, Menara Persekutuan, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka
Phone: 06 2345 045
Email: jppmmel@mohr.gov.my


          Negeri Sembilan          

Pejabat Cawangan Negeri Sembilan
Jabatan Perhubungan Perusahaan Negeri Sembilan
Tingkat 3, Wisma Persekutuan, Jalan Dato' Abd Kadir, 70000 Seremban, Negeri Sembilan
Phone: 06 7624 946
Email: jppmneg@mohr.gov.my


          Negeri Johor          

Pejabat Cawangan Johor (Johor Bahru)
Jabatan Perhubungan Perusahaan Johor
Tingkat 2 & 3, Blok A, Wisma Persekutuan, Jalan Air Molek, 80000 Johor Bahru, Johor
Phone: 07 2243 011
Email: jppmjoh@mohr.gov.my

Pejabat Cawangan Johor (Kluang)
Jabatan Perhubungan Perusahaan Kluang
Tingkat 2, Bangunan Persekutuan, Jalan Batu Pahat, 86000 Kluang, Johor
Phone: 07 7722 188
Email: jppmklu@mohr.gov.my

Pejabat Cawangan Johor (Muar)
Jabatan Perhubungan Perusahaan Muar
Tingkat 3, Bangunan Kementerian Sumber Manusia, Jalan Othman, 84000 Muar, Johor
Phone: 06 9521 116
Email: jppmmua@mohr.gov.my


          Negeri Pulau Pinang          

Pejabat Cawangan Pulau Pinang
Jabatan Perhubungan Perusahaan Pulau Pinang
Jalan Bagan Luar, 12000 Butterworth, Pulau Pinang
Phone: 04 3231481
Email: jppmpul@mohr.gov.my


          Negeri Perak          

Pejabat Cawangan Perak
Jabatan Perhubungan Perusahaan Perak
Tingkat 4, Blok C, Bangunan Persekutuan Ipoh, Jalan Dato' Seri Ahmad Said, 30450 Ipoh, Perak
Phone: 05 2418 422
Email: jppmper@mohr.gov.my


          Negeri Kedah          

Pejabat Cawangan Kedah
Jabatan Perhubungan Perusahaan Kedah/Perlis
Aras 5, Zon B, Wisma Persekutuan, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 06550 Bandar Muadzam Shah, Kedah
Phone: 04 7307 535
Email: jppmked@mohr.gov.my


          Negeri Perlis          

Pejabat Cawangan Perlis
Jabatan Perhubungan Perusahaan Kedah/Perlis
Aras 5, Zon B, Wisma Persekutuan, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 06550 Bandar Muadzam Shah, Kedah
Phone: 04 7307 535
Email: jppmked@mohr.gov.my


          Negeri Pahang         

Pejabat Cawangan Pahang
Jabatan Perhubungan Perusahaan Pahang
Tingkat 7, Wisma Persekutuan, Jalan Gambut, 25532 Kuantan
Phone: 09 5164 785
Email: jppmpah@mohr.gov.my


          Negeri Terengganu          

Pejabat Cawangan Terengganu
Jabatan Perhubungan Perusahaan Terengganu
Tingkat 12, Wisma Persekutuan, 20200 Kuala Terengganu
Phone: 09 6221 516
Email: jppmter@mohr.gov.my

          Negeri Kelantan          

Pejabat Cawangan Kelantan
Jabatan Perhubungan Perusahaan Kelantan
Tingkat 3, Wisma Persekutuan, Jalan Bayam, 15536 Kota Bharu, Kelantan
Phone: 09 7441 144
Email: jppmkel@mohr.gov.my


          Negeri Sabah          

Pejabat Cawangan Sabah
Jabatan Perhubungan Perusahaan Sabahh
Tingkat 4, Blok C, Bangunan KWSP Peti Surat 11304, 88814 Kota Kinabalu, Sabah
Phone: 088 270 369
Email: jppmsab@mohr.gov.my


          Negeri Sarawak          

Pejabat Cawangan Sarawak
Jabatan Perhubungan Perusahaan Sarawak
20-01 & 20-02, Aras 20, Somerset Gateway, Kuching, No.9, Jalan Bukit Mata, 93100 Kuching, Sarawak
Phone: 082 418 112
Email: jppmsar@mohr.gov.my

Related Posts

Post a Comment