Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4

Panduan Menghadiri Temuduga Bhg. 2 [Persiapan Dokumen & Hari Temuduga]

Post a Comment
PERSIAPAN DOKUMEN

Panduan Menghadiri Temuduga Bhg. 2 | Pastikan dokumen-dokumen berikut disusun dengan kemas dan teratur sebaik-baiknya dalam folder yang lut sinar (transparent).


Panduan Menghadiri Temuduga Bhg. 2 PERSIAPAN DOKUMEN


1. Surat panggilan temuduga
2. Kad pengenalan
3. Sijil-sijil kelayakan akademik
4. Sijil-sijil kemahiran
5. Sijil-sijil kursus
6. Sijil atau surat penghargaan
7. Dokumen sokongan lain, jika adaPADA HARI TEMUDUGASemasa Temuduga


Related Posts

Post a Comment